Bouwatelier 013 nieuws - kantoor en werkplaats - Rooftop paradise maquette

Kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft een rooftop paradise ontworpen als aanvulling en studie om het dak als 5de gevel te benutten bij Bouwatelier 013. 

Een stap verder dan sedem-achtige daken, zonnepanelen en andere doelmatige structuren heeft Jeroen gekeken naar meer geïntergreerdere oplossingen waarbij klimaatbewuste groen- en zonnetechniek gecombineerd wordt met een aangename verblijfsfunctie en aansprekend visueel ontwerp. Op het dak van Bouwatelier 013 komt een kleine daktuin als kunstwerk opgevat en ontworpen.

De sterk perspectivische werkende ritmische houten constructie speelt met zijn driehoeken sterk in op de puntige vorm van het gebouw, ook door zijn plaatsing. Binnen de strakke hoofdstructuur is het groen van de planten een organische tegenhanger. Het glas van de zonnepanelen en de kas geeft een extra visuele gelaagdheid door zijn transparantie en reflectie.

Behalve de formele aspecten is er ook de associatieve kant. Het ziet er paradijselijk uit als je dat werk op het dak ziet staan. In de avondsituatie werkt de kas als een grote zachte schemerlamp in de buurt. Daar wil je zijn, zoiets wil je ook. In die zin is het een aanjager van de verbeelding, van hoe het zou kunnen. Dat is de bedoeling van deze pilot. Relatief eenvoudig begin, klein van schaal, ambachtelijk en niet bouwkundig geïntegreerd dus goed te doen.